prod

Помощ

Помощ

Ако имате въпроси относно отделните продукти или процеса, моля използвайте нашите контакт.
 

Въпроси за плащането

Кога ще получа парите си? Дълго ли ще чакам?

Въведох ваучер. Въпреки това в потвърждението за изплащане няма нищо за това. Какво се случва?

Нямам Paypal-Account и банкова сметка в Германия. Как ще получа парите си?

Искам да въведа ваучера, но незнам къде.

Въпроси за статуса на поръчката

Какви са възможните причини за забавяне при Вас? 7-те дни са изтекли. Какво следва сега?

Чакам вече една седмица и парите ми все още не са постъпили. Какво трябва да направя?

Изпратих моя колет. Какво се случва сега?

Бях информиран, че продажбата не се е състояла. Но получих документите. Какво следва сега?

Сторниране на поръчка

Размислих и искам да запазя моето устройство. Какво трябва да направя?

Моето устройство не е там

Защо моето устройство не е във Вашето предлагане?

Искам да продам лаптоп. Защо не намирам тази категория при избирането?

Въпроси за процеса на изкупуване

Защо трябва да Ви изпратя моето устройство в рамките на 7 дни след подаването на предложението за продажба на уеб страницата?

Не съм сигурен, какво състояние трябва да посоча. Моля, оценете устройството вместо мен.

Как протичат общо нещата при Вас? Как мога да продавам артикул на Вас?

Мога ли да продавам и повече устройства наведжнъж?

Не разполагам вече с оригиналната опаковка. Мога ли да изпратя моето устройство в друга опаковка?

Искате да продадете устройство с операционна система iOS 7 или по-нова версия?

Обратни въпроси за новото предложение

Не мога да разбера Вашата визуална преценка за устройството.

Изпратих повече устройства и получих ново предложение за един артикул. Искам напълно да откажа поръчката.

Не съм съгласен с новото предложение. Какво мога да направя?

Помня моето устройство различно и искам снимки на следите от употреба. Това възможно ли е?

Не получих Вашето съобщение с новото предложение и сега изплащането беше извършено против волята ми. Какво мога да направя срещу това?

Промяна на данни/изискване на документи

Сгреших при въвеждането на адреса, мога ли да коригирам моите данни?

Нямам принтер, изпращате ли документите и по пощата?

Можете ли да промените начина на плащане от PayPal на IBAN/BIC?

Въпроси свързани с връщането на пратки

Защо е зададена парола на моя Mac?

Реших да се откажа от новото предложение на asgoodasnew, кога ще получа моето устройство обратно?

Изисках връщането на моето устройство, но не получих обратно допълнително изпратените принадлежности. Какво се случва?


Кога ще получа парите си? Дълго ли ще чакам?

След като получим Вашето устройство при нас, ще проверим, дали съответстват Вашите данни и действителното състояние. По правило изплащането към Вас се извършва след 30 работни дни (от постъпването на устройството при нас). Ще получите отделно съобщение за изплащането. Моля имайте предвид, че SEPA преводът може да постъпи в рамките на 2 до 3 работни дни. Ако сте използвали PayPal и сумата не е постъпила във Вашата сметка въпреки съобщението за изплащане моля, свържете се с нас. Моля, проявете разбиране затова, че процесът по изплащането не може да се ускори поради логистични причини."

Въведох ваучер. Въпреки това в потвърждението за изплащане няма нищо за това. Какво се случва?

Разбира се, сумата на ваучера ще бъде взета под внимание при осчетоводяването съгласно условията на вачуера. Дали действително е въведен такъв ваучер, можете да разберете от потвърждението на поръчката."

Нямам Paypal-Account и банкова сметка в Германия. Как ще получа парите си?

Ако разполагате с банкова сметка в държава от ЕС и знаете международните банкови данни, можете да ги посочите и ние ще преведем Вашите пари там. Моля, въведете във връзка с това BIC и IBAN в предвиденото поле. Моля, проявете разбиране затова, че постъпването на превода по сметката в друга държава, различна от Германия може да продължи малко по-дълго време. Възможно е също така, Вашата банка да събира допълнителни такси за чуждестранни плащания. За съжаление не можем да ги поемем и Вашата банка автоматично ще приспадне тези такси при постъпването. Ако изобщо не разполагате със сметка моля, питайте добросъвестно лице, дали може да Ви предостави своите банкови данни. След това непременно посочете името на притежателя на сметката в предвиденото поле. За съжаление не можем да извършим плащания в брой, плащания с чек или парични нареждания чрез други системи (напр. Western Union)."

Искам да въведа ваучера, но незнам къде.

Моля, въведете кода на ваучера над формата с Вашите лични данни. Ако полето "Въвеждане на код на ваучер" не се показва, изтрийте моля, Вашите бисквитки съответно изберете друг браузър. После може да не бъде взет под внимание. Комбинацията от кодове на вачуери не е възможн моля, въвеждайте само валиден код."

Какви са възможните причини за забавяне при Вас? 7-те дни са изтекли. Какво следва сега?

Понякога поради бързо увеличващи се постъпления може да се получат краткосрочни забавяния във времето за обработване. Освен това може да има случаи на отсъстващи служители от нашия тим поради заболяване. Стараем се, колкото е възможно повече да сведем до минимум тези фактори и това ни се удава в повечето случаи. Моля, проявете разбиране, ако някога евентуално продължи малко по-дълго време. Във всеки случай ще получите имейл от нас, след като проверката приключи."

Чакам вече една седмица и парите ми все още не са постъпили. Какво трябва да направя?

По правило след 30 работни дни се извършва изплащането до Вас за устройство Ви се и се потвърждава отделно по имейл. Ако до 3 работни дни след получаването на съобщението все още не е регистрирано постъпление моля, свържете се с нас чрез предивдения затова формуляр."

Изпратих моя колет. Какво се случва сега?

Ще Ви информираме чрез имейл, след като получим и разопаковаме Вашата пратка. Разбира се, имате също възможността да я проследите алтернативно на https://www.dhl.de/de/privatkunden/dhl-sendungsverfolgung.html. Затова се нуждаете само от въвеждането на номера Ви за проследяване, които ще намерите на Вашата квитанция."

Бях информиран, че продажбата не се е състояла. Но получих документите. Какво следва сега?

Тъй като вътрешното предаване на Вашите данни продължава вероятно твърде дълго, нашата система Ви изпрати посоченото съобщение автоматично. Разбира се, можете да го приемете за безпредметно, ако продажбата е приключила нормално и сте получили документите от нас по имейл."

Размислих и искам да запазя моето устройство. Какво трябва да направя?

Докато не сте изпратили още пратката, можете да сторнирате сами поръчката. Моля, използвайте затова линка, намиращ се във Вашето потвърждение на поръчка. Чрез линка можете да достигнете до прегледа на Вашите продажби и можете да отбележите сторнирането в поръчката. Ще получите по имейл отделно потвърждение след изпълнението на сторнирането и ще запазите лесно артикула. Моля, имайте предвид: След като сте изпратили устройството, не можем да сторнираме вече продажбата или да Ви изпратим устройството обратно. Това се отнася също за изпратените принадлежности и лични предмети (напр. SIM-карти, SD-карти), които пристигат при нас с устройствата. Всички незаявени на уеб страницата принадлежности отстраняваме екологично при приемането на стоката."

Защо моето устройство не е във Вашето предлагане?

Ние разширяваме редовно избора на устройства, които изкупуваме. Ако Вашето устройство е на повече от шест години, вероятно вече няма пазарна стойност и затова не се съдържа в нашата база данни."

Искам да продам лаптоп. Защо не намирам тази категория при избирането?

Понастоящем не изкупваме ноутбукове или нетбукове."

Защо трябва да Ви изпратя моето устройство в рамките на 7 дни след подаването на предложението за продажба на уеб страницата?

Колкото по-бързо изпратите Вашето устройство, толкова по-бързо можем да Ви изпратим парите. Освен това : Изчисляваме справедлива изкупна цена на базата на актуалните пазарни цени за Вашия мобилен телефон. Отделно цените се променят бързо, понякога се понижават с времето. Моля, проявете разбиране затова, че искаме да избегнем загуби поради твърде дълго време на престой. Ако Вашето устройство е изпратено твърде късно, ще Ви направим ново предложение за изкупуването му на базата на актуаланата пазарна стойност. Правилното калкулиране и бързият развой са в основата на нашия бизнес и колкото по-ориентирано към печалба работим, толкова по-добри изкупни цени можем да предложим на Вас и другите потребители. Бързото изпращане е от полза за всички."

Не съм сигурен, какво състояние трябва да посоча. Моля, оценете устройството вместо мен.

За съжаление трудно можем да преценим визуалното състояние на Вашия артикул от разстояние. Ако не сте сигурни в това, посочете първо най-доброто визуално състояние. По принцип проверяваме артикула още веднъж в нашата фирма и след това Ви съобщаваме резултата."

Как протичат общо нещата при Вас? Как мога да продавам артикул на Вас?

Първо изчислете стойността на артикула директно на нашата уеб страница. Ако сте съгласни с нашата изкупна цена, подгответе продажбата като въведете Вашите лични данни. След това ще получите нашето потвърждение за заявката по имейл. В прикачения файл ще намерите придружаващи документи, както и Вашия транзитен документ за безплатно изпращане на пратката Ви чрез немската поща. Когато стоката постъпи при нас, ще получите съответното потвърждение по имейл за получаването на всички намиращи се в пратката артикули. Нашата техническа проверка отнема 7 дни сега, също така ще бъдете информирани по имейл, след като наредим изплащането."

Мога ли да продавам и повече устройства наведжнъж?

Да, можете. Можете да опаковате всички продадени устройства в една пратка и да използвате етиката за изпращане (Имайте предвид, че максималното тегло за пакет е до 30кг). Също така можете да добавите всики акртикули в същата кошница за пазаруване. Многократната употреба на етикет за изпращане не е позволена и нарушава DHL предписанията, свързани с изпращането."

Не разполагам вече с оригиналната опаковка. Мога ли да изпратя моето устройство в друга опаковка?

Оригиналната опаковка не е компонент при изчисляването на цената. По отношение на цените се има предвид, какво се търси на asgoodasnew. Достатъчно е, да е сигурно опаковано и можете да изпратите Вашето устройство във всяка опаковка."

Искате да продадете устройство с операционна система iOS 7 или по-нова версия?

Ако искате да продадете Вашето iOS 7-устройство, деактивирайте блокирането преди да изпратите устройството. В противен случай не можем да обработим устройството и трябва да Ви го върнем.Така деактивирате блокирането на Вашето устройство:1. Отворете "Настройки".2. Отидете на "iCloud" и след това "Mein iPhone търсене"3. Деактивирайте тази функция.4. Въведете за потвърждение Apple-ID-паролата и кликнете върху деактивиране.Премахнете Вашето устройство при следващата стъпка от iCloud:1. Регистрирайте се на www.icloud.com с Вашите Apple-ID и парола.2. Кликнете върху "iPhone-търсене".3. Изберете точката "всички устройства".4. Изберете устройството и кликнете върху "iPhone изтриване".5. Кликнете върху отстраняване "от "Mein iPhone търсене".6. Вашето устройство сега е деблокирано и можете да го изпратите."

Не мога да разбера Вашата визуална преценка за устройството.

Визуалното състояние на артикула се разпределя в 5 възможни състояния. При това се различат състоянията между "ново", "като ново", "добро", "задоволително" и "лошо". Има вероятност подробно да бъдат посочени отделни дефекти, които не могат да се открият обяснени към Вашето устройство. Изцяло решаващо е общото състояние на продукта. Тъй като изпратените модели са вече проверени на приниципа за "четири очи", тук не може да се предложи допълнителна проверка. Ако не сте съгласни с новото предложение, имате възможност безплатно да получите обратно Вашето устройство."

Изпратих повече устройства и получих ново предложение за един артикул. Искам напълно да откажа поръчката.

Ако сте получили ново ценово предложение и не сте съгласни с това моля, откажете го чрез линка в имейла. Ще получите безплатно Вашето устройство обратно. Моля, имайте предвид, че този процес се отнася за директно споменатото устройство. Другите изпратени артикули се проверяват независмо един от друг. Ако има други ценови степенувания, можете също да поискате връщането на съответния артикул чрез линка в съобщението. Не съществува правото на общо анулиране за цялата кошница за пазаруване."

Не съм съгласен с новото предложение. Какво мога да направя?

Нашите специалисти извършват класифицирането на Вашия артикул съобразно вътрешните предписания. Моля, проявете разбиране, че направеното предложение не може да се обсъжда. Ако не сте съгласни с новото предложение моля, откажете го чрез бутона "не" в имейла."

Помня моето устройство различно и искам снимки на следите от употреба. Това възможно ли е?

За съжаление от логистично причини не е възможно да Ви предоставим снимки на недостатъците. Артикулът се намира на временно съхранение и ние изчакваме Вашия отговор относно новото предложение."

Не получих Вашето съобщение с новото предложение и сега изплащането беше извършено против волята ми. Какво мога да направя срещу това?

Ново предложение беше изпратено на имейла предоставен от Вас за връзка и също няколко дни по-късно беше напомнено затова. Моля, проявете разбиране, че с изпращането на стоката сте се съгласили с нашите Общи търговски условия и затова изплащането към Вас следва след изтичането на посочените 14 дни, тъй като не получихме отговор за новото предложение. Процесът е завършен и не е възможна промяна."

Сгреших при въвеждането на адреса, мога ли да коригирам моите данни?

Направете желаните промени с удоволствие. Моля, използвайте нашия формуляр за връзка за предаването на Вашите данни. Указание: Допълнителната промяна не влияе на вече изготвените документи."

Нямам принтер, изпращате ли документите и по пощата?

С удоволствие ще Ви предоставим документите по пощата. Използвайте нашия формуляр за връзка за изискането на документите. Моля, не забравяйте да предоставите Вашето ID на кошницата за пазаруване или на продажбата."

Можете ли да промените начина на плащане от PayPal на IBAN/BIC?

След като ни предоставите възможно най-бързо Вашите данни през формуляра за връзка, ще проверим, дали е възможна промяна. Ако промяната не е възможна и изплащането е неуспешно, ще използваме новите Ви данни за втори опит."

Защо е зададена парола на моя Mac?

Може по време на процеса на обработка да е задаена парола, за да се инсталира нова Mac система. Полето за парола обаче остава празно, така че е достатъчно за вписването да се натисне бутон "Enter" или да се извършат промени в системната администрация."

Реших да се откажа от новото предложение на asgoodasnew, кога ще получа моето устройство обратно?

След като решите да се откажете от новото ни предложение, ще наредим безплатно връщане на пратката до Вас в рамките на една седмица. Ще Ви изпратим към устройството, включително всички заявени на уеб страницата принадлежности."

Изисках връщането на моето устройство, но не получих обратно допълнително изпратените принадлежности. Какво се случва?

Естествено, разбираме Вашия обратен въпрос. Но моля имайте предвид, че ние сме дали указания затова в документите за потвърждението на поръчката и в нашите Общи търговски условия, че непосочени принадлежности се остраняват като отпадък във всеки случай, също и при несключването на договора. Поради това не е възможно връщането на предметите, за което молим за Вашето разбиране."