prod

Оферент

Оферент, Отговорен

asgoodasnew electronics GmbH
Georg-Simon-Ohm-Str. 6
15236 Франкфурт на Одер

 

+49 335 74 3899 70
info@huawei.asgoodasnew.com
https://huawei.asgoodasnew.com

Седалище на дружеството: Франкфурт на Одер
Търговси регистър част В 12158 FF, Районен съд Франкфурт на Одер
HRB 12158 FF, Районен съд Франкфурт на Одер

ДДС № DE263602886

 

Овластен с преставителни правомощия управител
и отговорен за тази оферта: д-р Тим Зееустер, Стефан Гройтл

 

Запитвания на пресата са добре дошли на info@huawei.asgoodasnew.com.

Изключване на отговорността

Отговорност за съдържания

Въпреки, че се стараем за актуалността, цялостта и истинността на съдържанията на нашите страници, не можем да поемем гаранция за това.

Отговорност за линкове

Нашите страници съдържат линкове на други уеб страници. Върху съдържанията на тези уеб-страници нямаме влияние. За правилността на съдържанията е отговорен съответният оферент или оператор. Ние не поемаме гаранция за това.

Към момента на поставянето на линк ние сме проверили такива уеб страници за възможни нарушения срещу действащото право. При това не бяха видни такива нарушения. Постоянен контрол на всички съдържания на свързаните страници без опорни точки за нарушение ние не можем да извършим. В случай, че ни станат известни нарушения на правото, ние незабавно ще отстраним съответните линкове.

Авторско право, марки

Изготвените от нас съдържания и работи на тези уеб страници подлежат на немското авторско право. Приноси на Трети (снимки, имена на марки итн.) по правило на са означени, те подлежат обаче на разрешения на носителя на правото. Всички права са при сътветните автори. Размножаването, обработването, разпространяването и всеки вид на използване извън границите на авторското право се нуждаят от писменото съгласие на съответния автор респ. изготвител. Копия на тези страници са позволени само за частна област, но не за комерсиални цели. Всички използвани на този сайт марки и продуктови обозначения служат само за идентификационни цели и са марки съотвено регистрирани марки на съответните собственици.
iPhone снимки от www.3gstore.de/Lukas Palik (Creative Commons Lizenz). Други данни от части предоставени от Icecat.biz. Ние сме задължени да обърнем внимание на клаузите за изключване на Icecat.biz.

Годност за пораждане на правно действие на това изключване на отговорност

Ако отделни правила или формулировки на това изключване на отговорност са или станат недействителни, останалите правила остават незасегнати от това в своето съдържание и своята валидност.