prod

Dane firmy

O firmie

Adgoodasnew

Administrator strony:
asgoodasnew electronics GmbH (spółka z.o.o)
Georg-Simon-Ohm-Straße 6
15236 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

Telefon stacjonarny: +48 95 888 10 07
Adres mailowy: info@huawei.asgoodasnew.com

Siedziba firmy:
Georg-Simon-Ohm-Straße 6
15236 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

 

Wpis do rejestru handlowego prowadzonego przy sądzie rejonowym we Frankfurcie nad Odrą: HRB 12158 FF

Niemiecki numer podatkowy VAT (USt.-ID): DE263602886

Kapitał zakładowy: 93.206 EUR

Członek zarządu upoważniony do reprezentacji firmy i osoba odpowiedzialna za stronę internetową: Daniel Boldin,

Wszelkie zapytania mediowe i prasowe są mile widziane i prosimy kierować je na: info@huawei.asgoodasnew.com

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie bloga: Kamil Fijalkowski

Wyłączenie z odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była aktualna, kompletna i spełniała wszystkie konieczne wymagania, nie możemy dać na to gwarancji.

Odpowiedzialność za linki

Nasze strony zawierają odnośniki (linki) do innych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. Za treści tam zamieszczone odpowiadają ich administratorzy lub osoby je prowadzące. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zamieszczane tam materiały.

Strony internetowe do których załączamy linki zostały przez nas sprawdzone pod kątem zgodności z prawem w momencie umieszczenia linku i nie stwierdziliśmy na nich żadnych niezgodnych z prawem. Nie jesteśmy jednak w stanie dokonywać ich ciągłego sprawdzania nie mająć uzasadnionych powodów do przypuszczeń, że mogą one naruszać przepisy. W razie stwierdzania istnienia treści niezgodnych z prawem, natychmiast usuniemy odpowiednie linki.

Prawa autorskie i znaki marek

Sporządzone przez nas i zamieszczone na naszych stronach internetowych treści i utwory są chronione przez przepisy niemieckiego prawa autorskiego. Treści sprządzone przez osoby trzecie np. zdjęcia i nazwy firm, z reguły nie są odrębnie oznaczone. Osoby posiadające prawa do tych materiałów zezwoliły nam jednak na korzystanie z nich. Wszelkie prawa są własnością autorów. Powielanie, opracowywane, rozpowszechnianie bądź wykorzystywanie w inny sposób niedozwolony prawem autorskim wymaga pisemnej zgody osoby uprawnionej. Kopiowanie strony jest dozwolone tylko na użytek prywatny i zabronione w celach komercyjnych.

Wszelkie znaki firmowe, towarowe i określenia produktów są używane jedynie w celach informacyjnych i należą do osób uprawnionych.

Zdjęcia iPhone pochodzą ze strony www.3gstore.de/Lukas Palik (licencja Creative Commons). Pozostałe dane są udostępniane częściowo przez Icecat.biz. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania o klauzuli wyłączającej na stronie Icecat.biz

Moc prawna powyższego wyłączenia z odpowiedzialności

Utrata mocy prawnej poszczególnych postanowień nie prowadzi do utraty mocy prawnej pozostałych przepisów.